gräs

[grɛːs]
gräset
gräs
gräsen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

gräs är en/ett

Synonymer till gräs

Övrig relation till gräs

gräs har del

gräs har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet gräs?

[grɛːs]

Hur böjs ordet gräs på svenska?

Obestämd singular: gräs
Bestämd singular: gräset
Obestämd plural: gräs
Bestämd plural: gräsen

Hur används ordet gräs

 • "I områden där laxyngel normalt brukar simma omkring finns bara torrt gräs, rapporerar"
 • "Nu ryker Karl XI:s gräs"
 • "Han föder upp får och odlar maltkorn, vete, raps och gräs."
 • "– Nu växer ju gräset igen och betesmarkerna har börjat växa, så det kommer bli en skörd till med gräs."
 • "Flera markägare, privata som kommunala, har erbjudit hjälp genom att upplåta mark för bete eller skörd av gräs."
 • "Inte kollektivt behandla gasolgrillar som står supersäkrat, på samma sätt som engångsgrillar i torrt gräs. ” skriver han i sin anmälan."
 • "Kalhyggen i skogen med torrt ris utgör en riskfaktor, precis som de många engångsgrillar som inte sällan används nära gräs."
 • "Vildsvinen rev upp gräs, vilket ledde till att skörden reducerades och traktorn kunde gå sönder på den buckliga åkern som vildsvinen framkallat."
 • "Malin Jonasson i Kättilsmåla är en av dem och skrev i en Facebookgrupp att en bonde gärna fick komma och slå gräs på hennes mark om det kunde hjälpa djuren."
 • "– Jag känner verkligen för dem, när jag åker över ängar ibland som inte är slagna så känner jag att jag vill knacka på i boningshuset och uppmana dem att också skänka sitt gräs."

Ordet gräs har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom slang
botanik
slang

Vad betyder gräs inom botanik ?

Poaceae, en växtfamilj vars medlemmar är vanligt förekommande örter som består av ihålig stam och blad som delvis omsluter växten ''(i sammansättningar även om liknande, obesläktade växter)''

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Övrig relation till gräs (inom botanik)

gräs har del (inom botanik)

gräs har undergrupp (inom botanik)

gräs är en/ett (inom botanik)

Relaterat till gräs (inom botanik)

växt

växt

Ordet gräs inom slang

Översättningar (inom slang)

Engelska

gräs är en/ett (inom slang)

Synonymer till gräs (inom slang)

Möjliga synonymer till gräs (inom slang)

Diskussion om ordet gräs