hagmark

hagmarken
hagmarker
hagmarkerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hagmark på svenska?

Obestämd singular: hagmark
Bestämd singular: hagmarken
Obestämd plural: hagmarker
Bestämd plural: hagmarkerna

Hur används ordet hagmark

  • "– Ofta finns de i kustnära områden som Halland där vinden hjälpt till och i gammal hagmark kan tappade hästskor eller taggtråd inverka på trädets tillväxt, säger kommunikationsansvarig Ulrika Lagerlöf på Skogssällskapet."
  • "EU-kritik hotar svensk hagmark"
  • "Det gäller den hagmark som får miljöersättning från EU för att bevara den biologiska mångfalden."
  • "Ofta så skyddas barrskogsområden eftersom de många gånger är föremål för skogsbruk, men under året har också sällsynt stora områden av lövskog och hagmark bildat nya naturreservat."
  • "En gammal grov ek i en hagmark kan vara ett hem för upp till 500 arter av insekter och"

Möjliga synonymer till hagmark

Relaterat till hagmark

jordbruk

växt

Diskussion om ordet hagmark