hänskjuta

hänskjuter
hänsköt
hänskjutit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till hänskjuta

Hur böjs ordet hänskjuta på svenska?

Presens: hänskjuter
Preteritum: hänsköt
Supinum: hänskjutit

Hur används ordet hänskjuta

 • "Hänskjuta till mötet/styrelsen"
 • "Mark- och Miljööverdomstolen kan också efter regeringens beslut göra bedömningen att det är problematiskt i förhållande till EU-rätten och därmed hänskjuta frågan till EU-domstolen."
 • "Men det lär inte heller duga med dagens svar att hänskjuta flyktingpolitiken till EU."
 • "Gruppen beslöt hänskjuta frågan till arbetarekommunen."
 • "– Vi har inte haft något motsvarande ärende så vi kommer hänskjuta ärendet till reklamombudsmannens opinionsnämnd som tar ställning till om annonsen är förenlig med bestämmelserna, säger Gunilla Welander som är jurist på Reklamombudsmannen till SVT Nyheter."
 • "Östersunds kommun är majoritetsägare i Jämtkraft och där beslutade man att inte ta ställning utan istället hänskjuta frågan till Jämtkrafts styrelse."
 • "– Att hänskjuta frågan om de kulturverksammas villkor till den nya"
 • "Metall ska nu ta ställning till om man vill hänskjuta förhandlingarna till centrala parter."
 • "- Eftersom vi gör en annan bedömning än länsstyrelsen gjort och anser att det föreligger osäkerheter som förhindrar fortsatta handläggningen, har vi valt att hänskjuta ärendet till regeringen, säger bergmästare Åsa Persson."
 • "– Domstolen kan också komma att hänskjuta frågan till regeringen på eget initiativ."
 • "Kulturnämnden beslutade på onsdagen att hänskjuta ärendet till Smålands muséem genom kommunala kulturparken Smålands AB."

Möjliga synonymer till hänskjuta

Diskussion om ordet hänskjuta