harmonization

harmonizations
Substantiv

Synonymer till harmonization

Ordet harmonization har 2 betydelser

  • Inom EU
  • Inom musik
EU
musik

Ordet harmonization inom EU

Översättningar (inom EU)

Möjliga synonymer till harmonization (inom EU)

Ordet harmonization inom musik

a piece of harmonized music singing in harmony

Översättningar (inom musik)

Synonymer till harmonization (inom musik)

Möjliga synonymer till harmonization (inom musik)

Diskussion om ordet harmonization