heltal

heltalet
heltal
heltalen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet heltal på svenska?

Obestämd singular: heltal
Bestämd singular: heltalet
Obestämd plural: heltal
Bestämd plural: heltalen

Hur används ordet heltal

  • "Notera att siffrorna i inslaget har avrundats uppåt till närmaste heltal."
  • "Siffrorna nedan avser miljöbilar i procent av fordonsparken, är avrundade till heltal och från 2020 respektive 2018."
  • "Von Klitzing upptäckte då att elektronernas konduktivitet, alltså hur strömmen påverkas av spänningsnivån, förändrades på ett trappstegsliknande sätt och i heltal."
  • "Och att de dessutom bara kan existera i heltal."
  • "* Då SVT Nyheter har fått procentsatserna i de nya svarsresultaten avrundade till heltal finns en viss osäkerhet kring exakt placering."

Rim på heltal

Vad betyder heltal inom matematik ?

ett tal som anger ett antal utan decimaler, till skillnad från exempelvis rationellt tal |rationella tal; mängden av alla heltal betecknas ℤ eller '''Z''' och är lika med {0,±1,±2,...}

Möjliga synonymer till heltal

Relaterat till heltal

antal

Diskussion om ordet heltal