medeltal

medeltalet
medeltal
medeltalen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till medeltal

Övrig relation till medeltal

Hur böjs ordet medeltal på svenska?

Obestämd singular: medeltal
Bestämd singular: medeltalet
Obestämd plural: medeltal
Bestämd plural: medeltalen

Hur används ordet medeltal

 • "Efterlevnaden i fråga om kanaler som är försedda med reningsutrustning och som vid det slutliga utsläppsstället släpper ut sammanlagt mer än i medeltal 10 kg/h av organiskt kol ska fortlöpande övervakas. eur-lex.europa.eu"
 • "Lägger man samman statistiken för åren 2010-2012 dör i medeltal elva äldre personer i Blekinge varje år i eller i sviterna av fallolyckor."
 • "Ämnet PFHxS har en längre halveringstid, med ett medelvärde på 5,3 år, och PFOS har ett medeltal på 3,4 år."
 • "– Det tar i medeltal 2,7 år innan halterna har halverats."
 • "I Blekinge län har Sölvesborgs Energi och Vatten i Sölvesborgs kommun höjt priserna mest, nästan 5 procent, vilket ska jämföras med ett medeltal på 3,2 procent för prishöjningarna i länet."
 • "I medeltal är det 32 personer per 1000 personer som har färdtjänst i Sverige."
 • "– Man brukar säga i snitt ungefär 13 000 fordon och då är det ett medeltal över dygnet."
 • "Antalet personer som dog i drunkningsolyckor i juli i år sticker inte nämnvärt ut från snittet för 2000-talet som notera 24 personer i medeltal."
 • "Men varje dygn skeppas i medeltal 465.000 ton olja utanför Sveriges kust."
 • "Men Bolånebarometern räknar med att långivarna höjer räntorna med i medeltal 1,30 procentenheter under de kommande tolv månaderna."
 • "Svenskarna äter mest godis i världen, nästan 17 kilo per person om året vilket är dubbelt så mycket som EU:s genomsnittsmedborgare, och dricker årligen i medeltal 90 liter läsk, säger fem hälsoexperter som efterlyser skatt på socker."

Rim på medeltal

Vad betyder medeltal inom matematik ?

Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population. https://sv.wikipedia.org/wiki/Medelv%C3%A4rde

Möjliga synonymer till medeltal

Möjliga synonymer till medeltal

Relaterat till medeltal

kompromiss

allmängiltighet

antal

tillräcklighet

medelmåttighet

medelväg

värdering

medelpunkt

mitt

medelvärde

Diskussion om ordet medeltal