bit

biten
bitar
bitarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bit

Hur böjs ordet bit på svenska?

Obestämd singular: bit
Bestämd singular: biten
Obestämd plural: bitar
Bestämd plural: bitarna

Hur används ordet bit

 • "Vill du ha en bit choklad?"
 • "Och då är det en lång bit dit för det är många som tävlar om det."
 • "Ettårsöverlevnaden 2015 låg på 53,7 procent, en bra bit över riksgenomsnittet på 49,7 procent."
 • "– Det lär dröja en bra bit in på 2014 innan vi ser en vändning i länet, säger Carina Centrén, regionchef, Svenskt Näringsliv."
 • "Den äldsta som hjälper till är en bit över 80 år."
 • "Därifrån till att flytta härifrån är en bit, säger sportchef Michael Sundlöv."
 • "En bit därifrån utanför ett annat tält roar sig Larry Lorentzson från Lanna med att erbjuda rumpmassage för sex kronor."
 • "Det är fortfarande en bit kvar till nivåerna före avgiften infördes men ökningen är tydlig."
 • "I detta fall tycks en liten bit av en vörtbrödsdeg olyckligtvis ha blivit kvar när vi bytt från bak av vörtbröd till rostbröd, och därmed hamnat i det ljusa brödet."
 • "Eva Hall fann flaskposten i ett buskage, en bit från havskanten."
 • "Broskskölden går framifrån och en bit bak mot lungorna."

Ordet bit har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom litteratur
musik
data
mat
litteratur

Vad betyder bit inom musik ?

stycke, del; något som inte är hela, utan bara en del av, något konkret

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till bit (inom musik)

Möjliga synonymer till bit (inom musik)

Möjliga synonymer till bit (inom musik)

Ordet bit inom data

Översättningar (inom data)

Engelska
 • bit  [ data ]

Synonymer till bit (inom data)

Möjliga synonymer till bit (inom data)

Relaterat till bit (inom data)

antal

Ordet bit inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till bit (inom mat)

Möjliga synonymer till bit (inom mat)

Relaterat till bit (inom mat)

litenhet

del

litenhet

Ordet bit inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till bit (inom litteratur)

Möjliga synonymer till bit (inom litteratur)

Diskussion om ordet bit

 • pam - 2009-03-02

  "Ja, och så bits dom," sa Tommy. (No Swedish meaning is given.)

bita

[ˈbìːta]
biter
bet
bitit
Verb

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Hur uttalas ordet bita?

[ˈbìːta]

Hur böjs ordet bita på svenska?

Presens: biter
Preteritum: bet
Supinum: bitit

Vad betyder bita inom generell ?

ta tag i något med tand|tänderna (särskilt för att äta eller attackera)

Möjliga synonymer till bita

Relaterat till bita

anfall

våldsamhet

förtäring

kval

kärvhet

Diskussion om ordet bita

BIT

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • BIT  [ förkortning, data ]

Hur används ordet BIT

 • "Nästan all vattenbaserad målarfärg innehåller höga halter allergiframkallande ämnen, konserveringsmedlen MI och BIT."
 • "Det är forskare från Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Tyskland som undersökt 71 vanliga vattenbaserade vita vägg- och våtrumsfärger, där 94 procent visade sig innehålla de starkt allergiframkallande konserveringsmedlen MI och BIT."

Diskussion om ordet BIT

bit

bit
bitted
bitted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till bit

Diskussion om ordet bit

bit

bits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bit

 • "all they had left was a bit of bread"
 • "a bit of paper"
 • "Would you like a bit of chocolate?"
 • "The bit on the cutting tool had become blunt"
 • "He looked around for the right size bit"
 • "he looked around for the right size bit"
 • "He tried to put the bit in the horse's mouth"
 • "the horse was not accustomed to a bit"
 • "This old computer processes 16 bits of information at a time"
 • "there are 8 bits in a byte"
 • "a bit of rock caught him in the eye"

Ordet bit har 9 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom häst
 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom data
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom teater, kultur
teknik
häst
teknik
ALLMÄNT
data
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
teater, kultur

Vad betyder bit inom teknik ?

the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till bit (inom teknik)

 • bur [ dentistry ]

Ordet bit inom häst

piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

Översättningar (inom häst)

Svenska
 • bett  [ häst ]

Ordet bit inom teknik

skärande del av ett verktyg

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • egg  [ teknik ]

Möjliga synonymer till bit (inom teknik)

Ordet bit inom ALLMÄNT

a small part of something

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
 • bit  [ mat ]

Möjliga synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Ordet bit inom data

a unit of measurement of information (from Binary+digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states

Översättningar (inom data)

Svenska
 • bit  [ mat ]

Ordet bit inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Ordet bit inom ALLMÄNT

a small fragment of something broken off from the whole

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Ordet bit inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bit (inom ALLMÄNT)

Ordet bit inom teater, kultur

Översättningar (inom teater, kultur)

Svenska

Synonymer till bit (inom teater, kultur)

Möjliga synonymer till bit (inom teater, kultur)

Diskussion om ordet bit

bit

Adjektiv

Synonymer till bit (inom teater, kultur)

Hur används ordet bit

 • "leaving the biter bit"
 • "her poor mosquito-bitten legs"

Vad betyder bit inom generell ?

injured by bites or stings

Diskussion om ordet bit

bite

bit
bite
bitten
Verb

Översättningar

Hur används ordet bite

 • "Gunny invariably tried to bite her"
 • "The fork bit into the surface"

Ordet bite har 5 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom medicin
 • Inom slang
hundar
generell
fiskar
medicin
slang

Vad betyder bite inom hundar ?

to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till bite (inom hundar)

Möjliga synonymer till bite (inom hundar)

Ordet bite inom generell

penetrate or cut, as with a knife

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bite (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till bite (inom fiskar)

Mindre vanlig betydelse av ordet bite inom medicin

cause a sharp of stinging pain or discomfort

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till bite (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet bite inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bite (inom slang)

Diskussion om ordet bite

BIT

Substantiv

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • BIT  [ data ]

Synonymer till BIT (inom slang)

Vad betyder BIT inom förkortning, data ?

Binary Digit

Diskussion om ordet BIT