hovpredikant

hovpredikanten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hovpredikant

  • "Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant, Michael Bjerkhagen."
  • "Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant, Michael Bjerkhagen."
  • "Överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark och hovpredikant Michael Bjerkhagen kommer att officiera när prins Carl Philip och Sofia Hellqvist gifter sig i sommar, enligt hovet"
  • "Dopet kommer att ta plats i Drottningholms slottkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén, assisterad av överhovpredikant biskop Johan Dahlman och pastor i Kungliga Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen."
  • "Överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark och hovpredikant Michael Bjerkhagen kommer att officiera när prins Carl Philip och Sofia Hellqvist gifter sig i sommar, enligt hovet."
  • "Dopgudstjänsten inleddes klockan 12 och officianter var överhovpredikanten Johan Dalman och ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen."
  • "Själva dopet kommer att förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén assisterad av överhovpredikant biskop emeritus Lars-Göran Lönnemark samt pastor i Kungliga Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant, Michael Bjerkhagen."
  • "Dopceremonin förrättades i Drottningholms slottskyrka av ärkebiskop Antje Jackelén, assisterad av överhovpredikant biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark och ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen, pastor i Kungliga Hovförsamlingen."
  • "Dopceremonin förrättades i Drottningholms slottskyrka av ärkebiskop Antje Jackelén, assisterad av överhovpredikant biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark och ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen, pastor i Kungliga Hovförsamlingen."
  • "Lysningsakten startade först efter hovpredikant Staffan Eklunds predikan."

Relaterat till hovpredikant

prästerskap

prästerskap

Diskussion om ordet hovpredikant