klerikalism

klerikalismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder klerikalism inom religion ?

Klerikalism är i vissa betydelser motsatsen till sekularism. Betyder att religiösa institutioner eller makthavare ges kontroll över den ordinarie offentliga makten https://sv.wikipedia.org/wiki/Klerikalism

Relaterat till klerikalism

prästerskap

Diskussion om ordet klerikalism