hypotes

hypotesen
hypoteser
hypoteserna
Substantiv [n]

Synonymer till hypotes

Hur böjs ordet hypotes på svenska?

Obestämd singular: hypotes
Bestämd singular: hypotesen
Obestämd plural: hypoteser
Bestämd plural: hypoteserna

Hur används ordet hypotes

 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "Enligt läkaren själv ska han ha satt ett frågetecken efter ” personlighetsstörning ” eftersom det var en hypotes."
 • "– En hypotes är att spiggen äter upp gäddägg och yngel, konkurrerar om födan samt orsakar förändringar i havsvegetationen, säger Ulf Lindahl."
 • "En annan hypotes är att fåglarna minskat på grund av brist på tiamin, B-vitamin."
 • "– Vi har en hypotes om vad som har skett."
 • "Hon vill inte berätta vad polisen har för hypotes om motivet."
 • "– Min hypotes är att tallen inte är det älgen väljer i första hand."
 • "Han framhåller att rönen är en hypotes som behöver stärkas av mer forskning."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "Enligt läkaren själv ska han ha satt ett frågetecken efter ” personlighetsstörning ” eftersom det var en hypotes."
 • "– En hypotes är att spiggen äter upp gäddägg och yngel, konkurrerar om födan samt orsakar förändringar i havsvegetationen, säger Ulf Lindahl."
 • "En annan hypotes är att fåglarna minskat på grund av brist på tiamin, B-vitamin."
 • "– Vi har en hypotes om vad som har skett."
 • "Hon vill inte berätta vad polisen har för hypotes om motivet."
 • "– Min hypotes är att tallen inte är det älgen väljer i första hand."
 • "Han framhåller att rönen är en hypotes som behöver stärkas av mer forskning."

Vad betyder hypotes inom matematik ?

ett kvalificerat antagande om verkligheten. En hypotes är normalt bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes

Möjliga synonymer till hypotes

Relaterat till hypotes

sannolikhet

antagande

möjlighet

förhoppning

Diskussion om ordet hypotes