tillgång

tillgången
tillgångar
tillgångarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillgång

Hur böjs ordet tillgång på svenska?

Obestämd singular: tillgång
Bestämd singular: tillgången
Obestämd plural: tillgångar
Bestämd plural: tillgångarna

Hur används ordet tillgång

 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vattensystemet är av äldre modell med oisolerade ledningar som inte garanterar minkarna fri tillgång till dricksvatten."
 • "För att kunna bygga gasledningen behövs tillgång till hamnar kring Östersjön."
 • "Personer som har sökt sig till kvinnojouren och fått plats på deras skyddade boende lyckas inte få tillgång till egna boenden i den takt som krävs, rapporterar P4 Blekinge."
 • "– Genom det har vi har tillgång till nätet, verkligheten och vad som händer i samhället."
 • "* Svårigheter för beredningsindustrin att få till tillgång till lokalt fiskad sill under hela året."
 • "Men det kommer ta tid, vi måste få tillgång till journaler och gjorda utredningar och se om det finns några samband."
 • "Jag ser hellre att man kan ha tillgång till sina befintliga parkeringsplatser och normala kunder, säger Håkan Tiberg, köpman."
 • "På frågan om man anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver svarar 77 procent att de har det helt eller delvis."
 • "Ju lättare man har att söka vård gör nog också att det är lättare att få tillgång till antibiotikan, säger Olof Blivik."

Ordet tillgång har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ekonomi
ekonomi
ekonomi

Vad betyder tillgång inom ekonomi ?

(ofta förbrukningsbara) produkter eller tjänster som behövs för eller underlättar för något, särskilt pengasummor

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till tillgång (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till tillgång (inom ekonomi)

Relaterat till tillgång (inom ekonomi)

möjlighet

hjälp

anskaffning

verksamhet

pris

egendom

försäljning

medel

frihet

förråd

rikedom

tillräcklighet

storlek

närmande

Ordet tillgång inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till tillgång (inom ekonomi)

Relaterat till tillgång (inom ekonomi)

penningväsen

Diskussion om ordet tillgång