användbarhet

användbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till användbarhet

Motsats till användbarhet

Hur används ordet användbarhet

 • "Andra tillgångar brukar vara användbara, men jag ser heller ingen användbarhet med detta, säger han till SVT Nyheter."
 • "Titeln på studien är ” Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete – validitet, reliabilitet och användbarhet ”."
 • "Därefter har en jury gått igenom de inkomna förslagen och utvärderat de mest nominerade trädslagen efter kriterierna; användbarhet, koppling till Helsingborg och ekologiska kvaliteter."
 • "Dessa förband ska sköta alla försvarets uppgifter och kommer enligt ÖB se till att regeringens och försvarsberedningens mål om flexibilitet och användbarhet i Sverige och utomlands kan mötas."
 • "De uppdaterade reglerna om vilseledande information syftar till att motverka skepticism om ett framtida vaccins användbarhet, uppger plattformen."
 • "Johan Åqvist är än så länge inte säker på spelets användbarhet, men han säger att det finns ett värde i upptäckten att människor kan slå datorerna."
 • "” De fallande priserna på mobiltelefoner, tillsammans med förbättrad användbarhet och växande nättäckning, är faktorer som gör mobil teknik till ett globalt fenomen som snart kommer att vara tillgängligt för en stor majoritet av världens befolkning, oberoende av ålder eller plats ”, skriver Ericssons strategichef Rima Qureshi."
 • "I rapporten uppskattar fackförbundet att merkostnaderna för förlorad arbetstid uppgår till så mycket som 12 miljarder kr om året, om man också räknar in kostnader för ineffektiv systemutveckling, hälsoproblem och dålig användbarhet i IT-stöden."
 • "För att öka restaurangens användbarhet och trivsel kommer den att utrustas med filmduk, musikanläggning och konferensutrustning."
 • "Bengt Persson som är ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening vittnar om att testets användbarhet diskuterats flitigt i föreningens Facebook-grupp."
 • "Andra tillgångar brukar vara användbara, men jag ser heller ingen användbarhet med detta, säger han till SVT Nyheter."
 • "Titeln på studien är ” Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete – validitet, reliabilitet och användbarhet ”."
 • "Därefter har en jury gått igenom de inkomna förslagen och utvärderat de mest nominerade trädslagen efter kriterierna; användbarhet, koppling till Helsingborg och ekologiska kvaliteter."
 • "Dessa förband ska sköta alla försvarets uppgifter och kommer enligt ÖB se till att regeringens och försvarsberedningens mål om flexibilitet och användbarhet i Sverige och utomlands kan mötas."
 • "De uppdaterade reglerna om vilseledande information syftar till att motverka skepticism om ett framtida vaccins användbarhet, uppger plattformen."
 • "Johan Åqvist är än så länge inte säker på spelets användbarhet, men han säger att det finns ett värde i upptäckten att människor kan slå datorerna."
 • "” De fallande priserna på mobiltelefoner, tillsammans med förbättrad användbarhet och växande nättäckning, är faktorer som gör mobil teknik till ett globalt fenomen som snart kommer att vara tillgängligt för en stor majoritet av världens befolkning, oberoende av ålder eller plats ”, skriver Ericssons strategichef Rima Qureshi."
 • "I rapporten uppskattar fackförbundet att merkostnaderna för förlorad arbetstid uppgår till så mycket som 12 miljarder kr om året, om man också räknar in kostnader för ineffektiv systemutveckling, hälsoproblem och dålig användbarhet i IT-stöden."
 • "För att öka restaurangens användbarhet och trivsel kommer den att utrustas med filmduk, musikanläggning och konferensutrustning."
 • "Bengt Persson som är ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening vittnar om att testets användbarhet diskuterats flitigt i föreningens Facebook-grupp."

Vad betyder användbarhet inom data ?

den grad i vilken ett objekt, apparat, programvara e.dyl. är lätt att använda utan särskild utbildning

Relaterat till användbarhet

samstämmighet

möjlighet

benägenhet

lättvindighet

nytta

verksamhet

fördel

skicklighet

Diskussion om ordet användbarhet