idiom

[ɪdɪˈoːm]
idiomet
idiom
idiomen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet idiom?

[ɪdɪˈoːm]

Hur böjs ordet idiom på svenska?

Obestämd singular: idiom
Bestämd singular: idiomet
Obestämd plural: idiom
Bestämd plural: idiomen

Hur används ordet idiom

  • "Att det finns språkliga idiom vet vi, men finns det rörelsemässiga?"
  • "– Benke var vänsterhänt precis som Erik Lindh och Mikael Appelgren men hans skånska idiom skilde sig från övriga landslagskamrater."

Vad betyder idiom inom lingvistik ?

språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. http://sv.wikipedia.org/wiki/Idiom_%28spr%C3%A5k%29

Möjliga synonymer till idiom

Diskussion om ordet idiom

idiom

idioms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet idiom

  • "an imaginative orchestral idiom"

Ordet idiom har 6 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom konst
  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom litteratur
  • Inom musik
matematik
konst
generell
norgespec
litteratur
musik

Vad betyder idiom inom matematik ?

språklig egenhet

Synonymer till idiom (inom matematik)

Möjliga synonymer till idiom (inom matematik)

Ordet idiom inom konst

Översättningar (inom konst)

Svenska

Ordet idiom inom generell

Synonymer till idiom (inom generell)

Ordet idiom inom norgespec

Synonymer till idiom (inom norgespec)

Ordet idiom inom litteratur

Synonymer till idiom (inom litteratur)

Ordet idiom inom musik

an expression whose meanings cannot be inferred from the meanings of the words that make it up

Översättningar (inom musik)

Svenska
  • idiom  [ lingvistik ]

Synonymer till idiom (inom musik)

Möjliga synonymer till idiom (inom musik)

Diskussion om ordet idiom