formula

formulas
Substantiv

Översättningar

Ordet formula har 6 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom matematik
  • Inom mat
  • Inom kemi
  • Inom juridik
  • Inom barn
fysik
matematik
mat
kemi
juridik
barn

Vad betyder formula inom fysik ?

A plan of action intended to solve a problem.

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till formula (inom fysik)

Ordet formula inom matematik

a group of symbols that make a mathematical statement

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till formula (inom matematik)

Möjliga synonymer till formula (inom matematik)

Ordet formula inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till formula (inom mat)

Ordet formula inom kemi

a representation of a substance using symbols for its constituent elements

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till formula (inom kemi)

Ordet formula inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till formula (inom juridik)

Möjliga synonymer till formula (inom juridik)

Ordet formula inom barn

a liquid food for infants

Översättningar (inom barn)

Svenska

Möjliga synonymer till formula (inom barn)

Diskussion om ordet formula