imagine

imagine
imagined
imagined
Verb

Hur används ordet imagine

  • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"

Ordet imagine har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
bildligt
generell
amerikansk engelska

Ordet imagine inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet imagine inom generell

form a mental image of something that is not present or that is not the case

Översättningar (inom generell)

Synonymer till imagine (inom generell)

Möjliga synonymer till imagine (inom generell)

Ordet imagine inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till imagine (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till imagine (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet imagine