surmise

surmise
surmised
surmised
Verb

Översättningar

Synonymer till surmise

Hur används ordet surmise

  • "I surmise this is a jurisdictional dispute"
  • "I surmise this to be a bug"

Ordet surmise har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
politik
generell

Ordet surmise inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till surmise (inom politik)

Ordet surmise inom generell

infer from incomplete evidence

(inom generell)

Diskussion om ordet surmise

surmise

surmises
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till surmise (inom generell)

Möjliga synonymer till surmise

Diskussion om ordet surmise