improvisation

improvisations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till improvisation

Ordet improvisation har 2 betydelser

 • Inom retorik
 • Inom generell
retorik
generell

Vad betyder improvisation inom retorik ?

an unplanned expedient

Översättningar (inom retorik)

Svenska

Synonymer till improvisation (inom retorik)

Möjliga synonymer till improvisation (inom retorik)

Ordet improvisation inom generell

Synonymer till improvisation (inom generell)

Diskussion om ordet improvisation

improvisation

improvisationen
improvisationer
improvisationerna
Substantiv [n]

Synonymer till improvisation (inom generell)

Hur böjs ordet improvisation på svenska?

Obestämd singular: improvisation
Bestämd singular: improvisationen
Obestämd plural: improvisationer
Bestämd plural: improvisationerna

Hur används ordet improvisation

 • "– Det var ren improvisation och inte alls planerat."
 • "Han får Sandbergs stipendium för ett akvarellmåleri som spänner över ett brett fält från lekfull improvisation till en stramt behärskad form, heter det bland annat i motiveringen."
 • "Musiken är delvis genomkomponerad men här finns också utrymme för improvisation."
 • "Under måndagen fortsatte undervisningen som vanligt, men med viss improvisation."
 • "Trots den stora skadegörelsen på Vågbroskolan i Söderhamn fortsätter all undervisning som vanligt på måndagen, dock med viss improvisation."
 • "Och den röda tråden är, som vanligt : improvisation."
 • "- Det är ett experiment som kräver improvisation men jag är van med att göra mycket med lite för att skapa något som får en att säga wow, säger Zerbst."
 • "– Det var en tid som jag minns som konstant arbete och mycket improvisation, det var en situation vi aldrig hade upplevt tidigare, säger han i Morgonstudion."
 • "Mycket improvisation"
 • "Jobbet blev en studie i improvisation och förmåga att bortse från byråkratin."

Vad betyder improvisation inom kultur ?

(av latinets improvisus, oförutsedd, oförmodad) är att framföra något utan att i förväg ha bestämt dess exakta utformning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Improvisation

Möjliga synonymer till improvisation

Relaterat till improvisation

diktning

fantasi

infall

urtillstånd

Diskussion om ordet improvisation