interdict

interdicts
Substantiv

Översättningar

Ordet interdict har 3 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom religion
  • Inom generell
psykologi
religion
generell

Ordet interdict inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till interdict (inom psykologi)

Ordet interdict inom religion

uteslutning från gudstjänst och andra kyrkliga förättninhgar

Ordet interdict inom generell

an ecclesiastical censure by the Roman Catholic Church withdrawing certain sacraments and Christian burial from a person or all persons in a particular district

Diskussion om ordet interdict

interdict

interdict
interdicted
interdicted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till interdict (inom generell)

Ordet interdict har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom politik
  • Inom religion
generell
politik
religion

Vad betyder interdict inom generell ?

destroy by firepower, such as an enemy's line of communication

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till interdict (inom generell)

Ordet interdict inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till interdict (inom politik)

Möjliga synonymer till interdict (inom politik)

Ordet interdict inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Diskussion om ordet interdict