kylighet

kyligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kylighet

Hur används ordet kylighet

  • "Hans berättelse tyder på kylighet."

Vad betyder kylighet inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till kylighet

Möjliga synonymer till kylighet

Diskussion om ordet kylighet