laborator

laboratorn
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet laborator

  • "Att en av fåglarna bar på ett influensavirus förvånar inte Berndt Klingeborn, laborator vid SVA."
  • "Sjukdomen verkar även ha spritt sig norrut ända upp till södra Mälardalen, säger laborator Ricardo Feinstein på SVA."
  • "Vi förväntar oss ännu fler rapporter, säger laborator och veterinär Karl Ståhl till Östnytt."
  • "Något vi ska ta på allvar, enligt Ann Albihn, laborator på SVA och professor på SLU."
  • "– Sjukdomen kom på 90-talet, och hittills har vi inte sett några bekräftade fall av den dödliga sjukdomen så här högt upp, säger Ricardo Feinstein, laborator på SVA."
  • "Ann Albihn, laborator vid SVA, Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och Tomas Thierfelder, docent i miljö- och geoinformatik vid SLU."
  • "– Projektet ska pågå 2016-2020 och kommer att behandla effekter av klimatförändringen på infektionssjukdomars utveckling och spridning och hur detta påverkar människors och djurs hälsa samt samhällen i norr, säger laborator Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt ( SVA ) i Uppsala."
  • "Det är troligtvis en fågel som är källan och som via mygg smittat människor, säger Göran Bucht, laborator på Försvarets forskningsinstitut till Norran."

Vad betyder laborator inom ålderdomlig ?

tjänsteman vid laboratorium

Möjliga synonymer till laborator

  • docent [ amerikansk engelska ]

Relaterat till laborator

lärare

Diskussion om ordet laborator