likformig

likformigare
likformigast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till likformig

Hur böjs ordet likformig på svenska?

Komparativ: likformigare
Superlativ: likformigast

Hur används ordet likformig

 • "- Jag hoppas att vi ska kunna uppnå en likformig beskattning mellan pensionärer och arbetande under mandatperioden, kanske tar det något längre tid för att uppnå samma likformighet för arbetslösa, sjuka och föräldralediga."
 • "Jobbskatteavdraget bör bytas mot sänkta marginalskatter, en likformig kapitalbeskattning och enhetlig moms."
 • "Förbundet anser att en köpavgift på exempelvis 2,7 procent av köpeskill- ingen skulle göra beskattningen av olika boendeformer mer likformig."
 • "– Det stöd i handläggningen som behövs för att bedömningen ska bli likformig i landet saknas, vilket medför en risk för att det uppkommer skillnader, säger Mirjam Wentzel, projektledare på ISF."
 • "– Likvärdig betyder inte likformig, det här att man ska centralisera skolor är en trend som pågår i Sverige just nu, det finns inga sådana trender i övriga delar av Europa, säger Ulf Hindsén."
 • "Han skulle också ha medverkat till att ansvarsfördelningen mellan berörda parter klarläggs och att en likformig modell för informationsutbyte tas fram."
 • "Internationella boxningsförbundet, AIBA, har gjort om reglerna för att göra sporten mer likformig och locka bästa boxarna till OS."
 • "För att skapa en likformig bedömning bör lagstiftaren också tydliggöra vad som menas med ?den reguljära arbetsmarknaden?."
 • "När skogen industrialiserades under 1900-talet och stora avverkningar skedde som sedan återplanterades med likformig barrskog så försvann många miljöer med död ved, äldre lövskog och andra miljöer som innehöll många arter."
 • "Enligt Newtons första lag befinner sig ett föremål i likformig rörelse så länge summan av de krafter som verkar på föremålet är lika med noll."
 • "- Jag hoppas att vi ska kunna uppnå en likformig beskattning mellan pensionärer och arbetande under mandatperioden, kanske tar det något längre tid för att uppnå samma likformighet för arbetslösa, sjuka och föräldralediga."
 • "Jobbskatteavdraget bör bytas mot sänkta marginalskatter, en likformig kapitalbeskattning och enhetlig moms."
 • "Förbundet anser att en köpavgift på exempelvis 2,7 procent av köpeskill- ingen skulle göra beskattningen av olika boendeformer mer likformig."
 • "– Det stöd i handläggningen som behövs för att bedömningen ska bli likformig i landet saknas, vilket medför en risk för att det uppkommer skillnader, säger Mirjam Wentzel, projektledare på ISF."
 • "– Likvärdig betyder inte likformig, det här att man ska centralisera skolor är en trend som pågår i Sverige just nu, det finns inga sådana trender i övriga delar av Europa, säger Ulf Hindsén."
 • "Han skulle också ha medverkat till att ansvarsfördelningen mellan berörda parter klarläggs och att en likformig modell för informationsutbyte tas fram."
 • "Internationella boxningsförbundet, AIBA, har gjort om reglerna för att göra sporten mer likformig och locka bästa boxarna till OS."
 • "För att skapa en likformig bedömning bör lagstiftaren också tydliggöra vad som menas med ?den reguljära arbetsmarknaden?."
 • "När skogen industrialiserades under 1900-talet och stora avverkningar skedde som sedan återplanterades med likformig barrskog så försvann många miljöer med död ved, äldre lövskog och andra miljöer som innehöll många arter."
 • "Enligt Newtons första lag befinner sig ett föremål i likformig rörelse så länge summan av de krafter som verkar på föremålet är lika med noll."

Vad betyder likformig inom teknik ?

som har samma form som något annat (som framgår ur sammanhanget)

Möjliga synonymer till likformig

Relaterat till likformig

ordning

jämförelse

enhetlighet

utskiljning

symmetri

överensstämmelse

oföränderlighet

Diskussion om ordet likformig