manipulation

manipulationen
manipulationer
manipulationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till manipulation

Hur böjs ordet manipulation på svenska?

Obestämd singular: manipulation
Bestämd singular: manipulationen
Obestämd plural: manipulationer
Bestämd plural: manipulationerna

Hur används ordet manipulation

 • "Motivet : vanföreställningar eller manipulation"
 • "– Jag gör det för att ge stöd för det min klient har sagt, stöd till uppgifter som kommit fram i vittnesförhör och för att visa att det är fråga om en långt pågående manipulation."
 • "Även försök till manipulation av låsen registreras."
 • "Stämningen följer på det faktum att EU i förra veckan inledde en utredning av den misstänkta prismanipulationen – en manipulation som enligt statoil, som samarbetat med EU:s utredningen, kan ha pågått sedan 2002."
 • "Flera finansinstitut i Schweiz har ägnat sig åt manipulation av växelkurser."
 • "Myndigheter i Storbritannien har börjat utreda Lloys bank för manipulation av Liborräntan."
 • "– Egentligen handlar det inte om manipulation utan om ren lögn, säger naturfotografen Brutus Östling."
 • "Jo, samtidigt som den välkomnar ” robusta ” åtgärder mot manipulation så levererade den också kritik."
 • "Bodegård säger att han själv för 15 år sedan stötte på fall av manipulation, men att dessa var enstaka undantag."
 • "” Att manipulation kan förekomma motsäger inte att uppgivenhetssyndrom är ett tillstånd med komplexa biopsykosociala orsaker som inte kan förklaras enbart med simulering eller manipulation ”, skriver de i en"

Vad betyder manipulation inom vardagligt ?

bedrägligt förfaringssätt

Möjliga synonymer till manipulation

Diskussion om ordet manipulation

manipulation

manipulations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet manipulation

 • "his manipulation of his friends was scandalous"

Ordet manipulation har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
sport
generell

Ordet manipulation inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till manipulation (inom sport)

Ordet manipulation inom generell

exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Diskussion om ordet manipulation