nugget

nuggets
Substantiv

Översättningar

Ordet nugget har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom mat
  • Inom generell
geologi
mat
generell

Vad betyder nugget inom geologi ?

av ädel metall

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till nugget (inom geologi)

Ordet nugget inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till nugget (inom mat)

Ordet nugget inom generell

a solid lump of a precious metal (especially gold) as found in the earth

Diskussion om ordet nugget