ny

nyare
nyast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till ny

Hur böjs ordet ny på svenska?

Komparativ: nyare
Superlativ: nyast

Hur används ordet ny

 • "Karlshamn får en ny ambulansstation."
 • "En helt ny rapport från Yrkes- och miljömedicin visar att varvsarbetare i Karlskrona kommer att fortsätta insjukna i den ovanliga lungsäckscancern."
 • "Efter detta har anestesikliniken lagt till en ny punkt på sin checklista på säker kirurgi och skaffat nya rutiner om operationsborden."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Med ny paradväg och flera överraskningar hoppas arrangörerna på en större folkfest än någonsin."
 • "En helt ny yrkeskategori kommer införas på Knut Hahnskolan i Ronneby kommun i höst."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Det här visar ny biblioteksstatistik."
 • "Blir idén verklighet upphör Hästö IF som förening och en ny bildas under nytt klubbnamn."
 • "Att alltid behöva prata med en ny hela tiden som man vet inte kommer finnas där, det blir ingen kontinuitet."
 • "Karlshamn får en ny ambulansstation."
 • "En helt ny rapport från Yrkes- och miljömedicin visar att varvsarbetare i Karlskrona kommer att fortsätta insjukna i den ovanliga lungsäckscancern."
 • "Efter detta har anestesikliniken lagt till en ny punkt på sin checklista på säker kirurgi och skaffat nya rutiner om operationsborden."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Med ny paradväg och flera överraskningar hoppas arrangörerna på en större folkfest än någonsin."
 • "En helt ny yrkeskategori kommer införas på Knut Hahnskolan i Ronneby kommun i höst."
 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Det här visar ny biblioteksstatistik."
 • "Blir idén verklighet upphör Hästö IF som förening och en ny bildas under nytt klubbnamn."
 • "Att alltid behöva prata med en ny hela tiden som man vet inte kommer finnas där, det blir ingen kontinuitet."

Vad betyder ny inom bildligt ?

bokstav som förekommer i några varianter av det Appendix:Alfabet#Latinska alfabetet|latinska alfabetet; i bland annat det Appendix:Alfabet#Pitjantjatjara|pitjantjatjara alfabetet är det den 10:e

Möjliga synonymer till ny

Diskussion om ordet ny

nytt

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet nytt

 • "Nu gör Landstinget Blekinge ett nytt försök att minska andelen inhyrd personal."
 • "Strax innan klockan åtta kom ett nytt lam om en personbil som åkt av väg 28 norr om Nävragöl."
 • "Niklas Fogström reducerade för Linköping och under resten av vägen fram till andra paus fick de få åskådarna, 3 255 innebar nytt bottenrekord i Karlskronas arena denna säsong, en öppnare matchbild uppspelad framför sig."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "– Det är så mycket som är nytt sedan den nya polisorganisationen den 1 januari."
 • "Blir idén verklighet upphör Hästö IF som förening och en ny bildas under nytt klubbnamn."
 • "Kyrkor vill upprätta nytt härbärge för EU-migranter"
 • "Karlskroniter på nytt frimärke"
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "Rekommendationen gäller till dess att ett nytt besked kommer."

Möjliga synonymer till nytt

Diskussion om ordet nytt