ofrihet

ofriheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet ofrihet

  • "– Jag har alltid körkortet med mig, men det är den här känslan av … ofrihet."
  • "Otrygghet innebär alltid ofrihet."
  • "– Världen är öppnare och frihet har fått fäste där ofrihet förut rådde, sade kungen om världen i dag jämfört med 1973."
  • "– Många barn i de här områden, inte minst flickor, lever i ofrihet där hedersförtrycket drabbar allt fler, säger Gulan Avci."
  • "Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci pekade på att många barn i dag lever i ofrihet under religiöst förtryck i hemmet."
  • "Till Kulturnyheternas reporter säger han att berättelsen om en brittisk butler på 30-talet även skildrar den moderna människans ofrihet."
  • "Nu är han tillbaka med ” Vägen till ofrihet ”, en granskning av den auktoritära politikens segertåg genom samtiden."
  • "– Jag har mött så många barn och unga som lever i en total ofrihet."
  • "Det viktigaste är att stoppa regeringens nedmontering av LSS, eftersom stödet för många är skillnaden mellan att ha ett aktivt liv och att leva i ofrihet."
  • "– Men Vitryssland är ju Europas sista diktatur, med ofrihet, förtryck och en säkerhetsapparat som övervakar allt, invänder jag."

Diskussion om ordet ofrihet