trångmål

trångmålet
trångmål
trångmålen
Substantiv [t]

Synonymer till trångmål

Hur böjs ordet trångmål på svenska?

Obestämd singular: trångmål
Bestämd singular: trångmålet
Obestämd plural: trångmål
Bestämd plural: trångmålen

Hur används ordet trångmål

  • "Men förutom familjer som faktiskt befann sig i ekonomiskt trångmål gav Stödkassens ansvariga bort biljetter till vänner och bekanta."
  • "Men biljetter gick även till flera familjer som faktiskt var i ekonomiskt trångmål."
  • "57-åringen kom för att diskutera den näringsverksamhet som alla tre haft kopplingar till – och som hamnat i ekonomiskt trångmål."
  • "Ocker är ett brott som innebär ett utnyttjande av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån."
  • "Det syftade bland annat till att hjälpa enskilda personer som hamnat i trångmål när banklånen på husen översteg de kraschade husvärderingarna."
  • "Familjen Graham, som i fyra generationer varit ägare till tidningen – en av USA:s största – anger ekonomiska trångmål som skäl till försäljningen."
  • "Under helåret 2011 anmäldes hos Falck fem så kallade avvikelser, alltså där personal på ett eller annat sätt hamnat i trångmål."
  • "Annars är just krishantering det som kan hjälpa eller stjälpa en regering i trångmål."
  • "Det gör att man hamnat i ett sorts trångmål, och behövt använda tvångslösningar, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL."
  • "– Det har vi sett förut att när människor hamnar i trångmål och riskerar att bli av med jobbet ökar tendensen att rösta på ett missnöjesparti, SD är definitivt en kritisk röst mot etablissemanget."

Vad betyder trångmål inom juridik ?

knipa, dilemma, nödläge

Relaterat till trångmål

ont

olycka

motiv

förnödenhet

tvång

otillräcklighet

fara

fattigdom

smalhet

svårighet

lidande

tillstånd

obehag

stängning

omständighet

tvång

anfall

sammanblandning

Diskussion om ordet trångmål