ombildning

ombildningen
ombildningar
ombildningarna
Substantiv [n]

Synonymer till ombildning

Hur böjs ordet ombildning på svenska?

Obestämd singular: ombildning
Bestämd singular: ombildningen
Obestämd plural: ombildningar
Bestämd plural: ombildningarna

Hur används ordet ombildning

 • "- Nej, det här är en långsiktig investering för oss inom hyresrätter och det kommer inte att bli någon ombildning till bostadsrätter."
 • "Tidigare har de stora skogsbolagen varit ovilliga att sälja skog för ombildning till naturreservat eftersom bolagen vill bedriva skogsbruk."
 • "Tidigare har de stora skogsbolagen varit ovilliga att sälja skog för ombildning till naturreservat eftersom bolagen vill bedriva skogsbruk."
 • "Men det är en oviss tid nu i och med Arbetsförmedlingens pausade ombildning, säger han."
 • "Det har varit en ganska stor ombildning som nu måste få sätta sig."
 • "Stefan Löfven skulle i det alternativet kasta in handduken och inse att det inte går att regera tillsammans med Miljöpartiet eller ens fortsätta som enpartiregering efter en ombildning."
 • "Per Olsson Fridh ( MP ) presenterades som ny minister för internationellt utvecklingssamarbete när Stefan Löfven ( S ) i fredags meddelade sin ombildning av regeringen."
 • "Regeringen har godkänt de nya ägardirektiven, men socialminister Göran Hägglund vill inte kommentera krtiken, utan hänvisar till omstruktureringsbolaget som har det formella ansvaret för Apotekets ombildning."
 • "Samtidigt är det många som efterfrågat en större ombildning och de kommer nog att vara fortsatt besvikna."
 • "Räntehöjningar och svajig börs och konjunktur har gjort läget så svårbedömt att det är omöjligt för föreningarna att göra en ekonomisk kalkyl för en ombildning."
 • "- Nej, det här är en långsiktig investering för oss inom hyresrätter och det kommer inte att bli någon ombildning till bostadsrätter."
 • "Tidigare har de stora skogsbolagen varit ovilliga att sälja skog för ombildning till naturreservat eftersom bolagen vill bedriva skogsbruk."
 • "Tidigare har de stora skogsbolagen varit ovilliga att sälja skog för ombildning till naturreservat eftersom bolagen vill bedriva skogsbruk."
 • "Men det är en oviss tid nu i och med Arbetsförmedlingens pausade ombildning, säger han."
 • "Det har varit en ganska stor ombildning som nu måste få sätta sig."
 • "Stefan Löfven skulle i det alternativet kasta in handduken och inse att det inte går att regera tillsammans med Miljöpartiet eller ens fortsätta som enpartiregering efter en ombildning."
 • "Per Olsson Fridh ( MP ) presenterades som ny minister för internationellt utvecklingssamarbete när Stefan Löfven ( S ) i fredags meddelade sin ombildning av regeringen."
 • "Regeringen har godkänt de nya ägardirektiven, men socialminister Göran Hägglund vill inte kommentera krtiken, utan hänvisar till omstruktureringsbolaget som har det formella ansvaret för Apotekets ombildning."
 • "Samtidigt är det många som efterfrågat en större ombildning och de kommer nog att vara fortsatt besvikna."
 • "Räntehöjningar och svajig börs och konjunktur har gjort läget så svårbedömt att det är omöjligt för föreningarna att göra en ekonomisk kalkyl för en ombildning."

Diskussion om ordet ombildning