record

record
recorded
recorded
Verb

Hur används ordet record

  • "The thermometer records both the highest and lowest readings."

Ordet record har 6 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom sömnad
  • Inom politik
  • Inom spel
  • Inom militärväsen
  • Inom film
kontor
sömnad
politik
spel
militärväsen
film

Vad betyder record inom kontor ?

make a record of; set down in permanent form

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till record (inom kontor)

Ordet record inom sömnad

register electronically

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Synonymer till record (inom sömnad)

Möjliga synonymer till record (inom sömnad)

Ordet record inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till record (inom politik)

Möjliga synonymer till record (inom politik)

Ordet record inom spel

be aware of, notice

Översättningar (inom spel)

Synonymer till record (inom spel)

Möjliga synonymer till record (inom spel)

Ordet record inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till record (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till record (inom militärväsen)

Ordet record inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till record (inom film)

Diskussion om ordet record

recording

recordings
Substantiv

Översättningar (inom film)

Synonymer till recording (inom film)

Ordet recording har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom allmänt
musik
allmänt

Vad betyder recording inom musik ?

Something (e.g., picture or sound) that has been recorded

Översättningar (inom musik)

Synonymer till recording (inom musik)

Möjliga synonymer till recording (inom musik)

Ordet recording inom allmänt

A storage device on which information (sounds or images) have been recorded

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till recording (inom allmänt)

Diskussion om ordet recording