manifest

manifestet
manifest
manifesten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till manifest

Hur böjs ordet manifest på svenska?

Obestämd singular: manifest
Bestämd singular: manifestet
Obestämd plural: manifest
Bestämd plural: manifesten

Hur används ordet manifest

 • "I partiets manifest"
 • "I Sverigedemokraternas politiska manifest står det att partiet kraftigt vänder sig mot att lågutbildade invandrar till Sverige."
 • "– Anledningen till att man vill börja screena är att tumörerna utvecklas långsamt från små stadier som vi kallar polyper tills det blir en manifest cancer."
 • "Nätverket Kulturalliansen Karlskrona har tillsammans med andra kulturaktörer lämnat in ett manifest till nämnden, de kräver att mer resurser satsas på kulturen."
 • "Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Sandström ( S ) välkomnar Kulturalliansens manifest och menar att några av deras krav är på väg att bli tillgodasedda."
 • "Att vägra hata andra, oavsett vilken religion de tillhör eller vilken religion du tillhör och att tillsammans arbeta för fred och demokratiska värden i Sverige – det är huvudbudskapet i det manifest som har skapats av Sveriges interreligiösa råd, undertecknat av företrädare för 16 religiösa samfund i Sverige."
 • "I slutet av september lämnar han sitt manifest till regeringen."
 • "Målet är ett manifest som ska överlämnas till regeringen."
 • "Efter terroristattentaten i Norge och gärningsmannens manifest, som hade likheter med kommentarer på svenska dagstidningars hemsidor, har flera hemsidor tagit hårdare tag mot hatiska inlägg."
 • "När det nu drar ihop sig till val igen, vet man inte om man vågar lita på politikernas manifest om levande landsbygd och kräver tydliga och ärliga svar från högsta instans."

Ordet manifest har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sjöfart
allmänt
sjöfart

Vad betyder manifest inom allmänt ?

skrift som utgör grunden för en ideologi

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till manifest (inom allmänt)

Möjliga synonymer till manifest (inom allmänt)

Relaterat till manifest (inom allmänt)

offentliggörande

uppenbarande

uppmärksamhet

Ordet manifest inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Möjliga synonymer till manifest (inom sjöfart)

Diskussion om ordet manifest

 • - 2009-03-31

  manifest

manifest

Adjektiv

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till manifest (inom sjöfart)

Hur används ordet manifest

 • "manifest disapproval"

Ordet manifest har 2 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom allmänt
ålderdomlig
allmänt

Ordet manifest inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till manifest (inom ålderdomlig)

Ordet manifest inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till manifest (inom allmänt)

Diskussion om ordet manifest

manifest

manifests
Substantiv

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till manifest (inom allmänt)

Vad betyder manifest inom sjöfart ?

A customs document listing the contents put on a ship or plane

Möjliga synonymer till manifest

Diskussion om ordet manifest

manifest

manifest
manifested
manifested
Verb

Översättningar

Hur används ordet manifest

 • "The buildings in Rome manifest a high level of architectural sophistication"

Diskussion om ordet manifest