regelvidrighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet regelvidrighet

  • "Parterna tar inte ställning till om finanskoncernen gjort sig skyldig till någon regelvidrighet i uppgörelsen, som enbart omfattar en serie transaktioner med så kallade Abacus-derivat, med kopplingar till bolån."

Diskussion om ordet regelvidrighet