osäkerhet

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet osäkerhet

 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."

Vad betyder osäkerhet inom generell ?

det att något är osäkert, särskilt ett fakta eller ett påstående

Diskussion om ordet osäkerhet

osäkerhet

osäkerheten
osäkerheter
osäkerheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet osäkerhet på svenska?

Obestämd singular: osäkerhet
Bestämd singular: osäkerheten
Obestämd plural: osäkerheter
Bestämd plural: osäkerheterna

Hur används ordet osäkerhet

 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."
 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."

Vad betyder osäkerhet inom ekonomi ?

det att något är osäkert, särskilt ett fakta eller ett påstående

Relaterat till osäkerhet

tvivel

fruktan

fara

tankefel

obeslutsamhet

ovisshet

oregelbundenhet

grundlöshet

svaghet

Diskussion om ordet osäkerhet