relative

relatives
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till relative

Hur används ordet relative

 • "police are searching for relatives of the deceased"

Ordet relative har 4 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom fåglar
 • Inom lingvistik
 • Inom norgespec
zoologi
fåglar
lingvistik
norgespec

Vad betyder relative inom zoologi ?

a person related by blood or marriage

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till relative (inom zoologi)

Möjliga synonymer till relative (inom zoologi)

Vanlig betydelse av ordet relative inom fåglar

an animal or plant that bears a relationship to another (as related by common descent or by membership in the same genus)

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till relative (inom fåglar)

Möjliga synonymer till relative (inom fåglar)

Vanlig betydelse av ordet relative inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till relative (inom lingvistik)

Ovanlig betydelse av ordet relative inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till relative (inom norgespec)

Möjliga synonymer till relative (inom norgespec)

Diskussion om ordet relative

relative

Adjektiv

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till relative (inom norgespec)

Hur används ordet relative

 • "earnings relative to production"
 • "a relative stranger"
 • "Variations in relative moisture content"

Ordet relative har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vanligast betydelse av ordet relative inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till relative (inom ALLMÄNT)

Ordet relative inom generell

not absolute or complete

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet relative

relativ

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Engelska

Motsats till relativ (inom generell)

Hur används ordet relativ

 • "Allt är relativt"
 • "Variationer i halten av relativ fuktighet"
 • "Polisen vill inte gå ut med några detaljer kring brottet men uppger att det ska ha skett någon gång i relativ närtid, i ett hus nordost om Rödeby."
 • "Även om de kan konstera att den generellt sett är relativ god, så uppmanar de fastighetsägare att se över bland annat sina rökluckor."
 • "Jag kan inte uttala mig om något samband men eftersom det sker i relativ närtid kan man inte utesluta det."
 • "Det finns två marknader som visar på relativ styrka, dels energisektorn dels flygindustrin, enligt Sandviks finanschef Per Nordberg."
 • "Just Västra Götaland särskiljer sig länsvis med sju procent högre relativ risk än riksgenomsnittet."
 • "Statens servicecenter är en relativ ny myndighet som kom till 2012."
 • "Efter två år i relativ tysthet gör Carola comeback i Dalarna, där hon sjunger i början av juli."
 • "Sverige har en relativ hög etableringsålder på arbetsmarknaden, 26 år."
 • "– Den blir i sprintformat med en relativ kort bana."
 • "Det är allvarligt att personer som i relativ närtid dömts för brott anställts i verksamheten."

Vad betyder relativ inom generell, generell ?

som förhåller sig i jämförelse med något, exempelvis normalvärdet eller storhet

Diskussion om ordet relativ

 • - 2009-03-04

  allt är relativt---everything is relative