söka

söker
sökte
sökt
Verb

Synonymer till söka

Hur böjs ordet söka på svenska?

Presens: söker
Preteritum: sökte
Supinum: sökt

Hur används ordet söka

 • "...alternativ till tidskrävande metoder för att söka efter information om kritisk infrastruktur i gemenskapen. eur-lex.europa.eu"
 • "– Vi har i ett års tid försökt utveckla varumärket Idrottsdestination Blekinge, som handlar om att söka och utveckla evenemang i Blekinge och på så sätt få igång besöksnäringen."
 • "– Det påverkar skolan, prioriterar jag att söka bostad så kommer jag inte att hänga med i studierna."
 • "Enligt Boverket gick kommunerna miste om mellan fem och tio miljoner kronor genom att inte söka bidraget."
 • "Där kommer man att arbeta för att söka upp unga nyanlända på boenden och skolor för att få dem att engagera sig i musikaktiviteter."
 • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Jag har en känsla av att det är svårt att motivera flickor att söka sig till en teknikutbildning."
 • "Jag har fått prata med min socialsekreterare från den tiden och min min mor och mina syskon för att söka svar på varför det blev som det blev, säger Joakim Friman."
 • "Det går att söka bygglov i efterhand och kanske få det godkänt men i så fall med extra avgifter och viten, säger han."
 • "Mer pengar att söka från arvsfonden"
 • "Hon upplever inte att skolledningen har någon handlingsplan för den här typen av händelser och blir inte hjälpt av företagshälsovården, utan får söka psykologhjälp själv."

Diskussion om ordet söka