ruva

ruvar
ruvade
ruvat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till ruva

Hur böjs ordet ruva på svenska?

Presens: ruvar
Preteritum: ruvade
Supinum: ruvat

Ordet ruva har 2 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
fåglar
generell

Vad betyder ruva inom fåglar ?

ligga på ägg för att hålla dem varma

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Synonymer till ruva (inom fåglar)

Möjliga synonymer till ruva (inom fåglar)

Relaterat till ruva (inom fåglar)

alstring

djur

Diskussion om ordet ruva

ruva

ruvan
ruvor
ruvorna
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Hur böjs ordet ruva på svenska?

Obestämd singular: ruva
Bestämd singular: ruvan
Obestämd plural: ruvor
Bestämd plural: ruvorna

Hur används ordet ruva

 • "– Jag ska försöka låta Anki ruva och se om hon kan få någon unge till våren."
 • "De tama hönsen har exempelvis avlats till att inte ruva sina ägg länge och, i och med det, öka äggproduktionen."
 • "Flertalet honor var magra och ungefär 60 % av de som började ruva övergav boet efter bara några dagar."
 • "När hon började lägga ägg och ruva fanns ankhannen hela tiden vid hennes sida."
 • "Det innebär att måsarna fortsätter att ruva på äggen i ungefär två veckor tills de upptäcker att äggen ruttnat."
 • "Margit Åberg är en av dem som tillbringat rätt mycket tid framför den stora tv-skärmen för att se fåglarna ruva på sina ägg."
 • "I ett ihåligt träd har en gräsand valt att bygga rede och ruva sina ägg."
 • "Tre pojkar misstänks ha dödat en svanhane och lämnat en hona ensam med sju ägg att ruva."
 • "Honan lämnades ensam med sju ägg att ruva."
 • "Nu är luft och vatten renare och därmed kan fågeln ruva säkert, sade statsministern."

Vad betyder ruva inom medicin ?

Skorpa som täcker ett sår

Möjliga synonymer till ruva

Relaterat till ruva

täckning

Diskussion om ordet ruva