scorch

scorch
scorched
scorched
Verb

Synonymer till scorch

Ordet scorch har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom mat
  • Inom bildligt
medicin
generell
slang
mat
bildligt

Ordet scorch inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet scorch inom generell

Synonymer till scorch (inom generell)

Ordet scorch inom slang

Synonymer till scorch (inom slang)

Ordet scorch inom mat

Synonymer till scorch (inom mat)

Ordet scorch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till scorch (inom bildligt)

Möjliga synonymer till scorch (inom bildligt)

Diskussion om ordet scorch

scorch

Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till scorch (inom bildligt)

Ordet scorch har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom medicin
  • Inom generell
slang
medicin
generell

Ordet scorch inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till scorch (inom slang)

Möjliga synonymer till scorch (inom slang)

Ordet scorch inom medicin

a surface burn

Synonymer till scorch (inom medicin)

Möjliga synonymer till scorch (inom medicin)

Ordet scorch inom generell

a discoloration caused by heat

Diskussion om ordet scorch