sekretess

sekretessen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sekretess

Hur används ordet sekretess

 • "– Vår uppfattning är väldigt bestämd att för den enskilde är det ingen skillnad om man garanterar sekretess kring personuppgifter med hjälp av lagen, Europarådskonventionen eller standardavtalsklausulen, säger Björn Falk, vd för Samres."
 • "Eftersom avtalet med Ansaldobreda fortfarande är belagt med sekretess fattas tills vidare en viktig pusselbit, kanske den viktigaste, för att man skall kunna få en helhetsbild av upphandlingen."
 • "Detta är fel hävdar Jan Turvall, lektor på Göteborgs universitet som i många år undervisat i förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet och sekretess."
 • "Eftersom avtalet med Ansaldobreda fortfarande är belagt med sekretess fattas tills vidare en viktig pusselbit, kanske den viktigaste, för att man skall kunna få en helhetsbild av upphandlingen."
 • "Det är styrelsens jobb att rekrytera ny klubbdirektör och vi har skött den rekryteringen sedan i höstas enligt den struktur vi bestämt och med det innebär en sekretess."
 • "Detta är fel hävdar Jan Turvall, lektor på Göteborgs universitet som i många år undervisat i förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet och sekretess."
 • "Det är styrelsens jobb att rekrytera ny klubbdirektör och vi har skött den rekryteringen sedan i höstas enligt den struktur vi bestämt och med det innebär en sekretess."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Polisen vill inte svara på några frågor, med hänvisning till sekretess."
 • "Men i det efterfrågade materialet finns också ett flertal uppgifter som uppenbarligen inte omfattas av sekretess."
 • "Handlingarna som skickades till journalisten var då så maskerade att endast rubrikerna i varje avsnitt syntes, med hänsyn till sekretess."
 • "– Med hänsyn till patienten och dennes sekretess har ansvarig läkare valt att inte uttala sig om hälsotillståndet, sa Jens Lindell på kommunikationsenheten på landstinget i Blekinge till SVT Nyheter Blekinge"
 • "Även ärenden som inte går under sekretess kommer numera att dras under den stängda delen av sammanträdet."
 • "– Det överbefälhavaren sa i Agenda är att man ska vara försiktig med att lägga äggen i samma korg men exakt vad det innebär och hur vi lägger upp vår krigsplanering pratar vi inte om och det hänger ihop med sekretess."
 • "Vilka åtgärder som tas till kan inte Peter Hultqvist ( S ) helt gå in på med hänsyn till sekretess men han nämner ett par."
 • "Varken ansvarige utredaren, Björn Lundberg, eller hans chef på utredningsenheten, Ingmar Harrysson, vill uttala sig om fallet med hänsyn till sekretess."
 • "Men så sent som i förra veckan kom, trots gällande sekretess, ett skriftligt svar från polisen med detaljerad information om både Michael Wijks död och hur Björn Lundberg resonerade när han valde att inte utreda fallet."

Vad betyder sekretess inom juridik ?

det att vara sekret; hemlighet, hemlighetsfullhet, hemlighetsmakeri, diskretion, säkerhetsnivå; tystnadsplikt

Möjliga synonymer till sekretess

Diskussion om ordet sekretess

 • Deddly - 2010-03-23

  confidentiality