access

accessen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till access

Hur används ordet access

 • "Den anställde ska under maj månad förra året olovligen ha gjort en slagning på en persons uppgifter gällande sjukpenning från en dator som hade access till Försäkringskassans datasystem."
 • "Thanks to a unique data leak, SVT now has access to the blackmailers ’ own database."
 • "The secret database that SVT News in partnership with Uppdrag Granskning has gained access to contains millions of pieces of data from the attackers ’ command centre, which allows us to observe the attacks from an insider perspective."
 • "Det gör att man har en annan access in i en familj för att kunna inleda ett samtal."
 • "– Därför är det intressant för alla kriminella nätverk att få access till hamnen, för smuggling helt enkelt, säger Patrik Andersson vid polisens underrättelseenhet i region Syd."
 • "But the Swedish government are denying the announcers of The Right Livelihood Award access to the press room of the Foreign Department in Stockholm, where the ceremony normally takes place."
 • "– Jag tror det har att göra med att man kanske inte har access till de människorna."
 • "- En rekonstruktion som ger access till den statliga lönegarantin under en begränsad tid."
 • "- En rekonstruktion som ger access till den statliga lönegarantin under en begränsad tid."
 • "I dag och i morgon är det öppna seminarier, två dagar innan vi kom var det dock slutna workshops med ” press no access ”."

Vad betyder access inom data ?

tillträde, åtkomst, särskilt i datasammanhang

Möjliga synonymer till access

Diskussion om ordet access

Access

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Access

 • "Access Consciousness är en organisation som påstår sig kunna bota sjukdomar med handpåläggning."
 • "Har Access Consciousness verktyg botat cancer?"
 • "” Jag har personligen bara positiva erfarenheter av Access Consciousness."
 • "De telekombolag som fortfarande är med i processen är Hi3G Access ( Tre ), Net4Mobility ( Tele2 och Telenor ), Telia Sverige och Teracom."
 • "De bolag som tidigare fått okej att vara med om auktionerna för tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är Hi3G Access ( Tre ), Net4Mobility ( Tele2 och Telenor ), Telia Sverige och Teracom."
 • "Hi3G Access, Net4Mobility och Telia Sverige vann alla i 3,5 GHz-banden."
 • "USA:s luftfartsmyndigheter har släppt 27 128 dokument om flygningarna till de två organisationerna, Reprieve och Access Info Europe."
 • "Ledningen Dakota Access pipeline ( DAPL ) löper genom flera amerikanska delstater."
 • "Till de ägare som nu säljer hör Investor ( 29 proc ), Access Industries ( 41 proc ) och The Carlyle Group ( 22 proc )."
 • "DGC Access Aktiebolag"

Diskussion om ordet Access

access

accesses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet access

 • "Daft Punks Random access memories är vårens skarpaste album."
 • "( 3 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "( 2 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "( 3 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "( 2 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "( 6 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "( 5 ) Daft Punk : Random access memories"
 • "NSA:s intresse kan stavas ” cable access ”."
 • "De senaste dagarnas avslöjanden om Säpos påtryckningar på telebolag för att få automatisk access till abonnenters samtal, sms med mera har varit uppseendeväckande."
 • "Det kommer aldrig att va över för mig och Random access memories - bäst enligt kritikerna."
 • "He gained access to the builidng"
 • "He took a wrong turn on the access to the bridge"

Ordet access har 4 betydelser

 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom sjöfart
 • Inom juridik
data
mat
sjöfart
juridik

Vad betyder access inom data ?

The operation of reading or writing stored information

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till access (inom data)

Ordet access inom mat

The right to obtain or make use of or take advantage of something (as services or membership) the act of approaching or entering

Översättningar (inom mat)

Synonymer till access (inom mat)

Möjliga synonymer till access (inom mat)

Ordet access inom sjöfart

a way of entering or leaving

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till access (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till access (inom sjöfart)

Ordet access inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till access (inom juridik)

Möjliga synonymer till access (inom juridik)

Diskussion om ordet access

access

access
accessed
accessed
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till access (inom juridik)

Ordet access har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
generell
data

Vad betyder access inom generell ?

reach or gain access to

Översättningar (inom generell)

Synonymer till access (inom generell)

Ordet access inom data

obtain or retrieve from a storage device; as of information on a computer

Översättningar (inom data)

Diskussion om ordet access

Access

Substantiv

Översättningar (inom data)

Synonymer till Access (inom data)

 • ACS [ förkortning, data ]

Vad betyder Access inom data ?

Access Control Set, Access Control System, Advanced Computer System, ursprung IBM

Diskussion om ordet Access