abscess

abscessen
abscesser
abscesserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till abscess

abscess har del

Hur böjs ordet abscess på svenska?

Obestämd singular: abscess
Bestämd singular: abscessen
Obestämd plural: abscesser
Bestämd plural: abscesserna

Vad betyder abscess inom medicin ?

En varböld eller abscess (latin abscessus, av abscedere, bortgå, avsöndras) är en lokaliserad ansamling av var som kan förekomma i alla kroppsdelar, och som orsakas av en infektion. http://sv.wikipedia.org/wiki/Abscess

Möjliga synonymer till abscess

Relaterat till abscess

skadlighet

kval

ohälsa

Diskussion om ordet abscess

abscess

abscesses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder abscess inom medicin ?

localized collection of pus surrounded by inflamed tissue

Möjliga synonymer till abscess

Diskussion om ordet abscess