sink

sinks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sink

Ordet sink har 3 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
 • Inom teknik
fåglar
generell
teknik

Ordet sink inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till sink (inom fåglar)

Ordet sink inom generell

a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe

Ordet sink inom teknik

Synonymer till sink (inom teknik)

Diskussion om ordet sink

sink

sank
sink
sunken
Verb

Översättningar (inom teknik)

Hur används ordet sink

 • "He sank to his knees."
 • "The Japanese sank American ships in Pearl Harbour"
 • "He sank into bed"

Ordet sink har 5 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom fysik
 • Inom geologi
mat
generell
vardagligt
fysik
geologi

Ordet sink inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till sink (inom mat)

Möjliga synonymer till sink (inom mat)

Ordet sink inom generell

fall or drop to a lower place or level

cause to sink

pass into a specified state or condition: "He sank into Nirvana"

descend into some soft substance

Synonymer till sink (inom generell)

Uttryck till sink (inom generell)

Ord i uttryck för sink (inom generell)

Möjliga synonymer till sink (inom generell)

Ordet sink inom vardagligt

go under, "The raft sank and its occupants drowned"

Synonymer till sink (inom vardagligt)

Ordet sink inom fysik

Synonymer till sink (inom fysik)

Ordet sink inom geologi

Synonymer till sink (inom geologi)

Möjliga synonymer till sink (inom geologi)

Diskussion om ordet sink

sink

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till sink (inom geologi)

Hur används ordet sink

 • "I needed to let it sink in, he tells SVT Sport."
 • "– Det är ett vattenledningsrör som släppt i kopplingen till en sink i en städskrubb, berättar Johan Westh, räddningsledare på räddningstjänsten i Torsby och Sunne."
 • "” Mirror, mirror by the sink, tell me what you think."
 • "It is needed to be done everyday and if you start to believe youre finished that is when the kitchen sink is getting crowded."
 • "Mycket höga halter av nickel och sink har hittats i läckage från den här tippen, halter som kan vara akut giftiga för vattenlevande organismer."

Vad betyder sink inom generell ?

dröjsmål, något som orsakar att en sinkar

Relaterat till sink

långvarighet

tröghet

långsamhet

försening

Diskussion om ordet sink