spektrum

spektrumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet spektrum

  • "För att kunna arbeta i ett bredare spektrum med kost, motion och hälsa i Blekinge, håller ett samarbete på att byggas upp mellan regionen och kommunerna kring projektet, som kallas för Grunda sunda vanor."
  • "– Det är unikt att så många barn ingår, och att vi kan täcka ett så brett spektrum av olika halter av PFAS i kroppen, säger Kristina Jakobsson, som är professor i samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, till radion."
  • "– Fördelarna med ett större förbund är att invånarna i berörda kommuner kommer ha tillgång till ett bredare spektrum av kompetens i framförallt den förebyggande delen av vårt uppdrag men även vid en räddningsinsats, säger Leif Andersson, Förbundschef RDM."
  • "Hon vill se ett brett spektrum av åtgärder, bland annat ett krav att man ska amortera sina bostadslån."
  • "Myndigheten Tillväxtverket som delar ut miljarder i bidrag för att främja näringslivet tyckte att Gävleborg behöver få ett bredare spektrum av företag."
  • "Nu undersöker forskarna ett helt spektrum av möjliga orsaker till den sydsvenska älgdöden : varmare klimat, bristsjukdomar, virus eller bara brist på livsutrymme och föda."
  • "– Galakonserten innefattar ett bredd spektrum av svenska jazzstjärnor, alltifrån den självlysande Halmstadsdottern Linnea Henriksson till årets mottagare av priset Gyllene Skivan, Lina Nyberg."
  • "– Vi vill utnyttja ett bredare spektrum av hjälpinsatser."
  • "Men det rör sig om ett brett spektrum av händelser."
  • "Frågan som ställs i NTU omfattar ett brett spektrum av sexualbrott, från blottning och tafsande till våldtäkt."

Vad betyder spektrum inom generell ?

band av färger av ljus (som kan synliggöras genom refraktion) eller övriga elektromagnetiska vågor; uppdelning av elektromagnetisk strålning (eller annan typ av vågrörelse) i olika våglängder eller frekvenser

Relaterat till spektrum

färg

framträdande

färgskiftning

optik

Diskussion om ordet spektrum