teleskop

[telesˈkoːp]
teleskopet
teleskop
teleskopen
Substantiv [t]

Översättningar

teleskop är del av

Synonymer till teleskop

teleskop har undergrupp

Hur uttalas ordet teleskop?

[telesˈkoːp]

Hur böjs ordet teleskop på svenska?

Obestämd singular: teleskop
Bestämd singular: teleskopet
Obestämd plural: teleskop
Bestämd plural: teleskopen

Hur används ordet teleskop

  • "Om du har en vanlig fältkikare eller ett litet teleskop kan du samtidigt dock se en annan komet, Finlay, som upptäcktes i Sydafrika redan 1886."
  • "Varför behöver man två nya teleskop, räcker det inte med ett?"
  • "För att få en fullständig bild har forskarna, som publicerar sina resultat i Nature och Astrophysical Journal, använt sig av flera teleskop runt jorden, inklusive det stora radioteleskopet i Onsala."
  • "Eftersom vadarfåglar inte tycker om platser med höga föremål, som ett teleskop, upphäver länsstyrelsen den beviljade strandskyddsdispensen."
  • "Nytt teleskop"
  • "– Fördelen med att ha två stycken teleskop, är att de största felkällorna som vi har i våra mätningar; turbolensen och den varierande fukten i atmosfären, minskar."
  • "Så har vi två teleskop kan vi titta i två olika riktningar och får mycket bättre koll på turbolensen i atmosfären, säger Rüdiger Haas, professor geodesi Chalmers."
  • "Tofsvipor stoppar teleskop"
  • "Med hjälp av olika teleskop i olika världsdelar kunde man fånga upp radiosignaler från fjärran galaxer och använda dem som fixeringspunkter."
  • "Vid Onsala rymdobservatorium invigdes på måndagen en del av världens största teleskop."

Vad betyder teleskop inom astronomi ?

Fotograf: Wikipedia
Teleskop, från grekiskans teleskopos, "fjärrseende", är en anordning som gör det möjligt att observera och avbilda små och ljussvaga astronomiska objekt https://sv.wikipedia.org/wiki/Teleskop

Möjliga synonymer till teleskop

Relaterat till teleskop

syn

astronomi

optik

synlighet

Diskussion om ordet teleskop