spillvatten

spillvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till spillvatten

Hur används ordet spillvatten

  • "En vanlig dag hanteras cirka 55 000 kubikmeter spillvatten i Helsingborgs stad."
  • "Maximalt klarar reningsverket att ta emot 10 200 kubikmeter spillvatten per timme."
  • "Prästabadet värms upp av spillvatten från Ovako."
  • "Laxarna hade själv simmat dit när spillvatten släppts och sedan fastnat i vattenfyllda gropar."
  • "Men när spillvatten släpps genom dammluckorna då väljer laxen istället att vandra uppåt där strömmen är som starkast."
  • "I stället har man nu fattat beslut om att beställa en pumpbil för att tömma brunnen på gödsel och spillvatten."
  • "Samtidigt investeras också i utrustning som bättre ska rena spillvatten från kesotillverkningen."
  • "Vid kraftiga regn och höga flöden händer det då och då, men nu är det mer koncentrerat spillvatten."
  • "I samband med ett ledningsarbete vid ett flerbostadshus på Andersberg i Halmstad upptäcktes en felkoppling som gjort att spillvatten läckt ut i Fylleån."
  • "Utsläpp av spillvatten är olagligt eftersom det har en påverkan på miljön och vid misstanke om miljöbrott så måste kommunens miljö- och hälsoskyddskontor polisanmäla för att ärendet ska utredas."

Vad betyder spillvatten inom boende ?

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Avlopp

Möjliga synonymer till spillvatten

Diskussion om ordet spillvatten