utsläpp

utsläppet
utsläpp
utsläppen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till utsläpp

Hur böjs ordet utsläpp på svenska?

Obestämd singular: utsläpp
Bestämd singular: utsläppet
Obestämd plural: utsläpp
Bestämd plural: utsläppen

Hur används ordet utsläpp

 • "Att utsläppsrätterna är ” för billiga ” betyder i realiteten att det är mycket billigare att minska EU:s utsläpp än vad man tidigare trodde."
 • "Detta stämmer väl överens med erfarenheter på andra miljöområden, till exempel inom luftvårdsarbetet där kostnaderna för att minska utsläpp blev avsevärt lägre än förväntat."
 • "Lärare och elever drabbades av allergier efter utsläpp som uppstod när lim och flytspackel kom i kontakt med fukt."
 • "Hur kan det leda till något annat än mer utsläpp och sämre miljö?"
 • "Engström tror att trafiken i området skulle komma att öka om kretsloppsparken placeras där, vilket i sig skulle leda till ökade utsläpp."
 • "I frånvaron av ett internationellt avtal sätter länder och regioner egna tak för sina utsläpp och startar utsläppshandel."
 • "Bieffekten är att det skapas ett ryckigt trafikflöde med fler start och stopp, vilket i sig generar större utsläpp."
 • "De flesta av oss köper kläder utan större eftertanke trots att vi har läst och sett reportagen om hur framställning av bomullstyg orsakar utsläpp som förgiftar vatten för fattiga indier."
 • "Det finns ett direkt samband mellan industrins kostnader att minska sina utsläpp och priset på utsläppsrätter."
 • "– All djurproduktion medför utsläpp."
 • "Industrijordbruken står exempelvis för stora utsläpp och Ek säger att Polen, de baltiska länderna och inte minst ryska Kaliningrad, har mycket kvar att göra, bland annat när det gäller reningsverk."
 • "Båtbottenfärger från fartyg, dieselutsläpp och utsläpp av tjärprodukter, tror utredarna, är de främsta föroeringarna."
 • "Anders Klar, kommunekolog på Karlskrona kommun, menar att det troligtvis har varit utsläpp i över 40 år."
 • "Räddningstjänsten har larmats till Kockums och Karlskronavarvet efter ett larm om utsläpp av acetylengas inne på varvsområdet."
 • "Dieselutsläpp, utsläpp av tjärprodukter och bottenfärg är de föroreningar som oljehamnen fått utstå."
 • "Länsstyrelsen utreder utsläppet o företaget själva har kommit in med en handlingsplan för att undvika fler utsläpp."
 • "Orsaken, enligt de flesta forskare, är till största delen människans utsläpp av växthusgaser."
 • "Vid 18-tiden fick räddningstjänst i Karlskrona ett larm om farligt utsläpp i en frisörsalong i Karlskrona på Ronnebygatan."
 • "SOS larmades om utsläpp av farligt ämne vid 12.30-tiden på lördagen."
 • "Bakgrunden är det utsläpp av PFAS-ämnen som förorenat dricksvattnet i Kallinge och delar av Ronneby."

Vad betyder utsläpp inom miljövetenskap ?

Fotograf: Wikipedia
gas, vätska eller partikel|partiklar som en maskin, fabrik eller industri avger och som har en dålig påverkan på natur eller klimat

Möjliga synonymer till utsläpp

Diskussion om ordet utsläpp

 • - 2014-09-15

  läckage

utsläppa

utsläpper
utsläppte
utsläppt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utsläppa på svenska?

Presens: utsläpper
Preteritum: utsläppte
Supinum: utsläppt

Diskussion om ordet utsläppa