stoj

[stoj]
stojet
stoj
stojen
Substantiv [t]

Synonymer till stoj

Hur uttalas ordet stoj?

[stoj]

Hur böjs ordet stoj på svenska?

Obestämd singular: stoj
Bestämd singular: stojet
Obestämd plural: stoj
Bestämd plural: stojen

Vad betyder stoj inom allmänt ?

Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem https://sv.wikipedia.org/wiki/Buller

Möjliga synonymer till stoj

Relaterat till stoj

skakning

våldsamhet

oordning

ljudupprepning

ljudstyrka

ljud

rubbning

Diskussion om ordet stoj

stoj

Substantiv

Diskussion om ordet stoj