styckegods

styckegodset
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet styckegods

  • "Lasten ska ha bestått av diverse frys- och styckegods enligt räddningstjänsten."
  • "– Det tar lång tid att lasta om lastbilen som var lastad med styckegods i form av plåt och jutesäckar, säger Torbjörn Karlsson, vakthavande befäl vid polisen."
  • "I första hand är trafiken tänkt för con- tainrar, lastbilar och styckegods men även privatpersoner ska kunna åka med."
  • "Släpet var lastat med styckegods som spreds ut på vägen vid olyckan."
  • "Ekipaget som var lastat med styckegods ligger tvärs över vägen vilket orsakar totalstopp i trafiken."
  • "Lastbilen transporterade styckegods och inte något farligt gods, säger Henrik Karlsson."
  • "– Den var lastad med styckegods, det vill säga blandade saker och inga större mängder av något farligt."
  • "Anledningen är att lasten, styckegods och balar av tung tunnplåt, först måste lossas och det arbetet har blivit kraftigt försenat."
  • "Långtradaren hade en släpvagn som var lastad med styckegods vilket är det som fördröjer uppröjningsarbetet."
  • "Terminalen kommer att hantera paket, pall och styckegods men även den så kallade brevdistributionshubben från Nylandavägen kommer att flytta in i de nya lokalerna."

Vad betyder styckegods inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
enstaka fraktgods (ej hel vagnslast)

Möjliga synonymer till styckegods

Diskussion om ordet styckegods