tätning

tätningen
tätningar
tätningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tätning

Hur böjs ordet tätning på svenska?

Obestämd singular: tätning
Bestämd singular: tätningen
Obestämd plural: tätningar
Bestämd plural: tätningarna

Hur används ordet tätning

 • "Kolla tätningen runt kylskåpsdörren"
 • "Det har blivit allt vanligare att både privatpersoner och hantverkare borrar hål i väggar för att dra igenom fiberkabel, men slarvet med tätning av hålen är stort."
 • "Istället valde Banverket och Skanska då traditionell tunnelteknik med en kombination av sprängning och borrning samt tätning med kemiska tätningsmedel."
 • "Om man ska lägga farligt avfall på den här platsen så kräver det helt andra typer av tätning av deponin, så farligt avfall får inte läggas här, säger Jan Westin, renhållningschefen i Lidköpings kommun."
 • "– Sealer med god vidhäftning och av god kvalitet för tätning av plåtomvikningarnas öppningar."
 • "– Applicering av ED-lack före tätning av fogar med sealer."
 • "Åklagaren anser det bevisat att föroreningarna i Lyabäcken orsakats vid tätning av ett borrhål, något de åtalade förnekar."
 • "Det var kraven på tätning och funktion som inte uppfylldes, enligt proven."
 • "Bristfällig tätning i Forsmarksreaktor"
 • "Även Forsmark 2 stängdes ner, men inga fel hittades i den reaktorns tätning."
 • "Kemisk tätning krävs i tunnelbygget"

Ordet tätning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till tätning

Diskussion om ordet tätning

tätning

Substantiv

Diskussion om ordet tätning