tafatthet

tafattheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Relaterat till tafatthet

anspråkslöshet

ohövlighet

rubbning

olämplighet

smaklöshet

smaklöshet

oduglighet

tröghet

oförstånd

olämplighet

Diskussion om ordet tafatthet