giftighet

giftigheten
giftigheter
giftigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till giftighet

Hur böjs ordet giftighet på svenska?

Obestämd singular: giftighet
Bestämd singular: giftigheten
Obestämd plural: giftigheter
Bestämd plural: giftigheterna

Vad betyder giftighet inom generell ?

det att vara giftig, även om något giftigt

Möjliga synonymer till giftighet

Relaterat till giftighet

illvilja

olycka

ohövlighet

hat

förtal

kraftyttring

osundhet

Diskussion om ordet giftighet