tillämpa

tillämpar
tillämpade
tillämpat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillämpa på svenska?

Presens: tillämpar
Preteritum: tillämpade
Supinum: tillämpat

Hur används ordet tillämpa

 • "Som religionsvetare menar jag att både Rudbeck och Åberg skulle kunna fördjupa sina diskussioner genom att tillämpa ett tydligare religionsvetenskapligt perspektiv."
 • "Lite biologi går säkert att tillämpa och sunt förnuft."
 • "Lite biologi går säkert att tillämpa och sunt förnuft."
 • "En ny app gör att musiklyssnandet också går att tillämpa på mobiler och surfplattor."
 • "En ny app gör att musiklyssnandet också går att tillämpa på mobiler och surfplattor."
 • "Politiker framhåller att den är svår att tillämpa och en del prostituerade är rädda att de kommer att förlora sin inkomst."
 • "Flera överklagade kommunens beslut och för några år sedan slog länsrätten fast att Kungsbacka kommun inte längre kunde tillämpa tätortsbegreppet."
 • "Politiker framhåller att den är svår att tillämpa och en del prostituerade är rädda att de kommer att förlora sin inkomst."
 • "Vi tror därför att man genom att tillämpa bostad-först-principen, vilket vi nu gör i Göteborg, skapar bättre förutsättningar för att möta behoven hos individer utan bostad."
 • "Regeringens och Folkpartiets politik går i huvudsak ut på att tillämpa tidigare betyg, mer lärarledd undervisning, höga förväntningar på eleverna, större kunskapsfokus, mer ordning och reda och bättre lärarutbildning."
 • "Men det tror jag inte att någon i riksdagen skulle vilja för man är väldigt intresserad av att styra Försäkringskassan i en tydlig riktning att den ska tillämpa lagen, säger Ruth Mannelqvist."
 • "Och vid ett möte i dag på morgonen tog Berglin beslutet att omedelbart börja tillämpa den taxa som kommunfullmäktige fastslog redan 2009."
 • "Det underlättar både för patienterna och för personalen som ska tillämpa det, säger han."
 • "Ska vi vara i Karlskrona så måste vi tillämpa den här lösningen."
 • "Polisen och Kustbevakningen har valt att inte tillämpa den del av vattenskoterförordningen som reglerar var man får köra vattenskoter."
 • "Men eftersom den strider mot EU-lag går den inte att tillämpa."
 • "Kustbevakningen har därför tillsammans med åklagarmyndigheten och polisen beslutat sig för att inte tillämpa förordningen."
 • "Det är alltså upp till varje kommun i länet att tillämpa sina egna riktlinjer och egna rutiner för besök."
 • "Väljer att inte tillämpa förordningen"
 • "Det är Landstinget i Blekinge som tillsammans med Försäkringskassan har börjat tillämpa den nya modellen."

Ordet tillämpa har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom amerikansk engelska
teknik
amerikansk engelska

Ordet tillämpa inom amerikansk engelska

Synonymer till tillämpa (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till tillämpa (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet tillämpa

 • läslus - 2011-02-08

  Skulle vilja tillägga "put into practise" som en engelsk synonym till "tillämpa".

 • rixer - 2009-11-07

  "Apply" är för mig en självklar kandidat till riktig översättning...

 • - 2011-01-30

  apply

 • - 2011-01-30

  applied