troop

troops
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till troop

Hur används ordet troop

  • "a troop of children"

Ordet troop har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
data
militärväsen
generell

Vad betyder troop inom data ?

an orderly crowd

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till troop (inom data)

Möjliga synonymer till troop (inom data)

Ordet troop inom militärväsen

a group of soldiers a cavalry unit corresponding to an infantry company

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till troop (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till troop (inom militärväsen)

Ordet troop inom generell

a unit of girl or boy scouts

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till troop (inom generell)

Möjliga synonymer till troop (inom generell)

Diskussion om ordet troop

troop

troop
trooped
trooped
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till troop (inom generell)

Hur används ordet troop

  • "The children trooped into the room"

Vad betyder troop inom bildligt ?

move or march as if in a crowd

Möjliga synonymer till troop

Diskussion om ordet troop